Fine Destillery

Už od roku 1995 zbiera naša firma skúsenosti v oblasti výroby pravých ovocných destilátov, kedy bol založený liehovar na pestovateľské pálenie ovocia. Na základe spokojnosti zákazníkov s kvalitou vyrábaných destilátov a dopyte po čistom a prírodnom produkte sme sa rozhodli v roku 2008 rozšíriť služby aj o predaj destilátov a liehovín. Už názov spoločnosti Fine Destillery Slovakia v sebe skrýva náš zámer ponúkať niečo jemné tým, ktorí dokážu oceniť harmóniu a vyváženosť vôní pripomínajúcich chuť zrelého ovocia. Nie je to len alkohol, je to nápoj ktorým sa pohostia aj tí najváženejší návštevníci.

 

História destilátov

Na Slovensku má výroba domáceho alkoholu bohatú tradíciu, napokon podobne je to takmer v každej krajine. S láskou vyrobená pálenka má totiž celkom inú chuť ako továrenský výrobok. Technológia destilácie je známa už niekoľko tisícročí. Babylončania, Egypťania i Číňania, tí všetci vyrábali alkohol. Za najstarší produkt destilácie sa považuje medovina, vyrobená zo včelieho medu.
U nás má najväčšiu tradíciu pálenie domáceho šnapsu z jabĺk, marhúľ, hrušiek a sliviek, ktorých sa každoročne urodí dostatok a sú veľké, čiže sa pomerne pohodlne zbierajú.

Technológia výroby

Všetko sa to začína výberom zrelého ovocia, ktoré sa rozdrví na kašu. Potom nastáva riadené kvasenie za stálej teploty a bez prístupu vzduchu, aby sa zamedzilo prípadnému vzniku nežiaducich baktérií a plesní. V procese kvasenia prebieha premena cukrov na alkohol. Treba si uvedomiť, že kvalitu ovocného destilátu v značnej miere ovplyvňuje spôsob spracovania a kvalita samotného ovocia. Po ukončení kvasného procesu prechádzame k najdôležitejšej fáze - destilácii.
Destilácia prebieha v dvoch fázach. V prvej ide hlavne o oddelenie tekutej zložky od tuhej. Po prvej fáze sa v destiláte nachádza množstvo nežiaducich látok, ktoré treba z destilátu odstrániť pomocou druhej fázy - jemnej destilácie. Tu je dôležitá úloha skúseného liehovarníka, aby správne oddelil nežiaduce látky a tiež včas ukončil destiláciu aby bola čo najlepšia chuť a vôňa finálneho destilátu.